Septemberens skovtur blev i år til en deltagelse i en markering af Naturens Dag, søndag d. 10.september. Skovfoged Jens Nielsen fra Naturstyrelsen bød velkommen ved mindestenen ud for sydenden af skovsøen, som kaldes "Afrodites Øje".Værløse Naturgruppe og den lokale afdeling af Naturfredningsforeningen guidede os rundt på en kort tur i Jonstrupvangskoven og fortalte om områdets dyre- og planteliv.

Siden 2016 har skovdistriktet fældet og tyndet ud omkring søen, så der er kommet lys til området. Der arbejdes med at tilføre mere vand til søen, og der er tale om at foretage en oprensning af søen.

Også mindestenen, som fylder 100 år i år, er blevet renoveret ved en grundig afrensning samt opmaling af indskriften.  Vlrløseegnens Historiske Forening har sponsoreret materialerne hertil og et par frivillige medlemmer har stået for arbejdet.

Det var en fin eftermiddag med mange gode fortællinger om stedet og naturen ved den smukke sø.

Fotos: Per Lotz