Indtryk fra Grundlovsdagen 5. juni 2017

Mange fandt vejen til foreningens traditionelle Grundlovsfest på Mosegaarden, hvor Rashid Rushy Højbjerg talte om ”At udvandre og indvandre”.

Fotos: John Hadberg Sørensen