Velkommen til hjemmesiden for Værløseegnens Historiske Forening. 
Foreningen har mange aktiviteter: foredrag, ture i naturen, rundvisninger, udgivelser og flere andre ting. Se nærmere under menupunkterne ”Hvad sker der” eller ”Publikationer”. 
Mange af foreningens medlemmer deltager i frivilligt arbejde omkring lokalhistorien, lige fra arkæologi til historieforskning. Arbejdet er organiseret i grupper, der refererer til foreningen eller Furesø Museer og Arkiver. Under menupunktet ”arbejdsgrupper” finder du links til de forskellige grupper. Læs også mere om  medlemsfordele og indmeldelse. Nedenfor kan du se foreningens førstkommende arrangementer.

Søndage kl. 10-12 kan du være med på Kend din egn-morgenture i skoven.  Når datoer og turenes nærmere indhold er kendt, offentliggøres de her på siden. Lejlighedsvis bliver der også tale om aftenture. 

Læs generalforsamlingsreferatet her: https://vaerloesehistorie.dk/publikationer/beretninger-og-arsregnskaber/gfreferat2021.html
og her kan du se billeder fra generalforsamlingen: https://vaerloesehistorie.dk/2021/generalforsamlingen-2021.html

Ekstraordinær generalforsamling d. 12. december kl. 13.00 på Mosegaarden. Se indkaldelsen her

November
Arrangementer i en coronatid

For tryghedens skyld, husk dit Corona-pas/gyldig test ved alle foreningens indendørs arrangementer.

Søndag 28. november kl.13.00-16.00
Juleafé

Vi holder julecafé i stuehuset med glögg og æbleskiver.
Vi bager og sylter ikke i år, men vi har samlet de gamle opskrifter, som
vi sætter til salg.
For de voksne bliver der en lille quiz, og for børn og barnlige sjæle laver museet nisseundervisning.
Alle er velkomne!


Sted: Mosegaarden, Skovgårds Alle 37, Værløse

kalkgraf terkelskov240

En af flere kalkudvindingsgrave i Terkelskoven

Søndag 5. december kl. 10-12
Skovvandring i Terkelskoven
Terkelskoven er måske vores smukkeste skovområde. Terrænet er meget voldsomt og varieret og ligger på den sydlige del af Mølleådalen med udsigt over ådalen. Området er voldsomt præget af isens afsmeltning.

Moræneaflejringerne er meget righoldig på store kalkblokke, hvorfor der er spor i skoven fra kalkudvinding i stor stil. Vi kan fra skoven se over mod Øvre- og Nedre Mølle ved Hestetang. Vi går forbi Rigsarkivets bunker, en dysse og en flot musebøg. På hjemvejen går vi langs Langesø i et fantastisk område med urørt skov. Det er nu tid til kraftigt vinterfodtøj. Veje og stier vi skal betræde er OK, men med flere stigninger og fald.
Mødested ved Mosegaarden kl. 10 og opsamling på parkeringspladsen, hvor Slangerupvej går ud af Farum Lillevang og ved Slangerupvejen og den gamle skovriddergård.

Søndag den 12. december 2021, kl.13.00 på Mosegaarden
Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden (kun et punkt)

Endelig vedtagelse af forslag til vedtægtsændringer (under §4)
godkendt 1.gang på den ordinære generalforsamling 18.9.21

Se hele indkaldelsen her

Sted: Mosegaarden

  Søndag 12. december kl.14.00 på Mosegaarden
Gadekærshuset og dets flytning

Tove Jensen fortæller om, hvordan Gadekærshuset blev nedtaget sten for sten for senere at blive genopført bag Mosegaarden. Arbejdet var tilligemed en arkæologisk undersøgelse.
Aktuel information, nyheder og links